HỌC VIỆN DÂN TỘC - ỦY BAN DÂN TỘC

Địa chỉ: Khu Đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
       Điện Thoại: 024.37831662 Fax: 04.37831662   Email:hocviendantoc@cema.gov.vn

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068