Số ký hiệu văn bản

02/TB-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

05-01-2022

Ngày hiệu lực

05-01-2022

Người ký

Chánh Văn phòng

Trích yếu

Thông báo Kết luận của Giám đốc HVDT tại Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068