Số ký hiệu văn bản

68/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành

24-04-2023

Ngày hiệu lực

24-04-2023

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068