Số ký hiệu văn bản

70/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành

24-04-2023

Ngày hiệu lực

04-02-2023

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Về việc Quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068