Số ký hiệu văn bản

136/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-07-2022

Ngày hiệu lực

18-07-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định v/v phê duyệt chuyên ngành, các học phần tự chọn học kỳ III đối với sinh viên khóa 1, ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068