Số ký hiệu văn bản

27/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

01-03-2021

Ngày hiệu lực

01-03-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068