Số ký hiệu văn bản

105/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

06-05-2019

Ngày hiệu lực

Đang cập nhật

Người ký

Đang cập nhật

Trích yếu

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng DTTS

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: