Số ký hiệu văn bản

55/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

01-02-2019

Ngày hiệu lực

Đang cập nhật

Người ký

Đang cập nhật

Trích yếu

Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068