Số ký hiệu văn bản

184/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

21-04-2020

Ngày hiệu lực

21-04-2020

Người ký

TT Lê Sơn Hải

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2020

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: