Số ký hiệu văn bản

185/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

21-04-2020

Ngày hiệu lực

21-04-2020

Người ký

TT Lê Sơn Hải

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức Học viện Dân tộc năm 2020

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: