Số ký hiệu văn bản

497/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

23-07-2019

Ngày hiệu lực

23-07-2019

Người ký

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện duy trì, nâng cấp, bảo mật Trang Thông tin điện tử của Học viện Dân tộc năm 2019

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: