Số ký hiệu văn bản

181/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

12-08-2022

Ngày hiệu lực

12-08-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định phê duyệt đề cương giảng dạy các học phần học kỳ III trong chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2022-2023 của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068