Số ký hiệu văn bản

180/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

12-08-2022

Ngày hiệu lực

12-08-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt danh sách giáo trình sử dụng giảng dạy các học phần giảng dạy học kỳ III trong chương trình đào tạo ngành KTGD vùng DTTS năm học 2021-2022 của HVDT

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068