Số ký hiệu văn bản

765/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-12-2019

Ngày hiệu lực

17-12-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Quyết định Ban hành Quy trình công nhận các công bố khoa học quốc tế tại HVDT

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: