Số ký hiệu văn bản

141/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

17-06-2019

Ngày hiệu lực

17-06-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: