Số ký hiệu văn bản

59/2019/NĐ-CP

Loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành

01-07-2019

Ngày hiệu lực

01-07-2019

Người ký

Thủ tướng

Trích yếu

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068