Số ký hiệu văn bản

36/2018/QH14

Loại văn bản

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành

20-11-2018

Ngày hiệu lực

01-07-2019

Người ký

Chủ tịch Quốc hội

Trích yếu

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068