Số ký hiệu văn bản

05/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

12-01-2022

Ngày hiệu lực

12-01-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức đón Tết Âm lịch và gặp mặt đầu năm 2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068