Số ký hiệu văn bản

40/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

15-04-2021

Ngày hiệu lực

15-04-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068