Số ký hiệu văn bản

29/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

27-04-2020

Ngày hiệu lực

27-04-2020

Người ký

Q. GĐ Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: