Số ký hiệu văn bản

170/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản điều hành

Ngày ban hành

30-10-2019

Ngày hiệu lực

30-10-2019

Người ký

Q.Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tập huấn giảng viên, báo cáo viên thuộc các Bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học tại Hà Nội (đợt 2) năm 2019

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: