Số ký hiệu văn bản

80/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

05-09-2022

Ngày hiệu lực

05-09-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Hội thảo tham vấn lấy ý kiến góp ý, chỉnh sửa 19 đề cương giáo trình giảng dạy thuộc Chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm 2022 của Học viện Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068