Số ký hiệu văn bản

30/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

05-04-2023

Ngày hiệu lực

05-04-2023

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm, năm học 2022-2023 của sinh viên khóa 1, khóa 2

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068