Số ký hiệu văn bản

55/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

28-06-2022

Ngày hiệu lực

28-06-2022

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học học kỳ II năm học 2021-2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068