Số ký hiệu văn bản

17/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản điều hành

Ngày ban hành

23-03-2020

Ngày hiệu lực

23-03-2020

Người ký

Q. GĐ Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch đảm bảo đảm bảo chất lượng năm 2020

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: