Số ký hiệu văn bản

122/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

21-09-2021

Ngày hiệu lực

21-09-2021

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068