Số ký hiệu văn bản

339/UBDT-VP

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

20-03-2020

Ngày hiệu lực

20-03-2020

Người ký

TT Hoàng Thị Hạnh

Trích yếu

Công văn Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: