Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 tại thành phố Hà Nội

08/06/2024

     Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 18/01/2024 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Từ ngày 06 - 07/6/2024, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 tại Khu du lịch trải nghiệm Eduland Ba Vì, thôn Liên Bu, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.         

 

GS. TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT, báo cáo viên lớp tập huấn

     PGS. TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT, báo cáo viên lớp tập huấn. Tham gia lớp tập huấn gồm: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND&UBND) huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức; Phòng Dân tộc huyện Ba Vì; đại diện Lãnh đạo UBND các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đại diện lãnh đạo Phòng, công chức làm công tác dân tộc tại Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.

Báo cáo viên cùng các học viên trao đổi thảo luận trên lớp

     Nội dung tập huấn tập trung làm rõ một số vấn đề: Tình hình thời sự trong nước và thế giới; tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội và đất nước; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; thông tin triển khai Kế hoạch thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, phấn đấu hoàn thành Chương trình vào năm 2025; đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024; bên cạnh đó, Ban tổ chức đã dành thời gian cho các học viên dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ và tham quan Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Báo cáo viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

                                                                    

                                                                               Đặng Văn Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                     

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068