Sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

29/04/2022

     Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện Dân tộc, ngày 28/4/2022, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, báo cáo các kết quả nghiên cứu về công tác quản lý, phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam. Thành phần tham dự gồm giảng viên Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

     Đây là một trong những nội dung sinh hoạt được các khoa chuyên môn tổ chức hàng tuần nhằm nâng cao năng lực giảng viên, đồng thời công bố các kết quả nghiên cứu khoa học do các giảng viên thực hiện. Buổi sinh hoạt tập trung vào chủ đề phát triển du lịch bền vững vùng dân tộc thiểu số với hai báo cáo: “Phát triển du lịch xanh ở vùng DTTS Việt Nam” do TS. Quản Minh Phương thực hiện và “Chuyển đổi số trong ngành du lịch” do TS. Giang Khắc Bình trình bày. Hai báo cáo tập trung làm rõ các vấn đề về thực trạng, tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số du lịch nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của du lịch vùng DTTS nói riêng và cả nước nói chung. Các giảng viên tham dự buổi họp đã có những trao đổi, thảo luận, đóng góp thiết thực vào nội dung hai bản báo cáo, đồng thời đề xuất thêm những giải pháp cấp thiết nhằm khôi phục, phát triển ngành du lịch vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh nước ta vừa trải qua đợt dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đang trong quá trình hồi phục nền kinh tế.

     Kết thúc buổi sinh hoạt, TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đánh giá cao tinh thần tham dự, đóng góp ý kiến của các giảng viên và khẳng định, đây là một hoạt động chuyên môn có nhiều ý nghĩa trong việc cùng cấp nguồn tư liệu, nâng cao chất lượng bài giảng của giảng viên. Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số sẽ phối hợp với Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt, trao đổi chuyên môn tại Học viện Dân tộc.

Ban Biên tập

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068