Sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu “Vai trò của quản lý xã hội về dân tộc trong tổ chức lễ hội cầu Mường”

06/05/2022

     Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện Dân tộc, ngày 05/5/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Khoa Cơ bản tổ chức sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu về “Vai trò của quản lý xã hội về dân tộc trong tổ chức lễ hội cầu Mường”. Thành phần tham dự gồm có các giảng viên  thuộc Khoa Cơ bản, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các viên chức khác ở các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc. 

Toàn cảnh Buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa

     Buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu của giảng viên trong năm 2021. Tại đây, TS. Nguyễn Thị Thân Thủy đã trình bày kết quả nghiên cứu về vai trò của quản lý xã hội về dân tộc trong tổ chức lễ hội cầu Mường. Trên cơ sở đó, các giảng viên tham dự buổi sinh hoạt đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán, thực trạng biến đổi văn hóa cũng như chủ trương đường lối của Đảng, vai trò quản lý xã hội trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình.

     Ths. Phạm Thị Kim Cương, Phụ trách Khoa Cơ bản đánh giá cao sự chuẩn bị của giảng viên trong buổi sinh hoạt. Đồng thời, khẳng định  hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Khoa là một trong những hoạt động thiết thực, cần được duy trì thường xuyên, cũng là dịp để giảng viên giới thiệu kết quả nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.

Ban Biên tập

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068