Sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu “Bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”

14/05/2022

     Thực hiện Kế hoạch công tác chuyên môn năm 2022, ngày 13/5/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số tổ chức sinh hoạt chuyên môn, báo cáo kết quả nghiên cứu về “Bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”. Thành phần tham dự gồm có các giảng viên  thuộc Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Cơ bản, Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các viên chức ở các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc có quan tâm. 

Toàn cảnh Buổi sinh hoạt chuyên môn của Khoa

     Buổi sinh hoạt chuyên môn được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chia sẻ kết quả nghiên cứu của giảng viên trong năm 2021. Tại đây, Ths. Ngô Thị Trinh và Ths. Hoàng Thị Xuân đã trình bày kết quả nghiên cứu về “Bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”. Trên cơ sở đó, các giảng viên tham dự buổi sinh hoạt đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề: tác động, thực trạng của toàn cầu và hội nhập quốc tế đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc hiện nay…

     TS. Giang Khắc Bình, Trưởng khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đánh giá cao sự chuẩn bị của giảng viên trong buổi sinh hoạt. Đồng thời, khẳng định  hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Khoa là một trong những hoạt động thiết thực, cần được duy trì thường xuyên, đây cũng là dịp để giảng viên giới thiệu kết quả nghiên cứu, nâng cao trình độ, chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, mang lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy.

Ban Biên tập

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068