Seminar về phương pháp giảng dạy chuyên đề “Pháp luật và chính sách  dân tộc của Nhà nước về kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số”

13/09/2023

     Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại Học viện Dân tộc (HVDT). Ngày 12/9/2023, tại trụ sở HVDT (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã tổ chức Seminar với sự tham dự của PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó giám đốc HVDT; Lãnh đạo các khoa: Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc (QLNN về CTDT), Khoa Văn hoá dân tộc thiểu số, Khoa Cơ bản cùng toàn thể giảng viên và một số viên chức quan tâm thuộc các đơn vị của HVDT.

Toàn cảnh buổi Ceminar

     Phát biểu chỉ đạo và đề dẫn cho buổi Seminar, PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của giảng viên trong việc nghiên cứu, tìm tòi phương pháp tiếp cận, cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy bồi dưỡng, đồng thời đặt ra những vấn đề cần giảng viên đi sâu nghiên cứu về phương pháp giảng dạy truyền thụ cho người học là cán bộ, công chức, viên chức có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

     Báo cáo viên của buổi Seminar, TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, giảng viên kiêm chức sinh hoạt tại Khoa QLNN về CTDT đã trình bày lý do lựa chọn nội dung Seminar và chỉ ra vấn đề cần thảo luận, đó là: Trong bối cảnh thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3,4 đến nay đã triển khai được 5 năm (từ năm 2019 đến 2023) và đã có 3 lần cập nhật, chỉnh sửa. Trong 5 năm vừa qua là bước ngoặt lớn về sự điều chỉnh các chương trình chính sách của Đảng và Nhà nước để phục vụ cho mục tiêu phát triển KT – XH của giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, nội dung tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc nhóm đối tượng 3 và 4 trong đó có Chuyên đề 3, Pháp luật và chính sách về phát triển KT – XH vùng DTTS đã không còn phù hợp cần phải cập nhật và có sự điều chỉnh về cách tiếp cận những vấn đề chính sách trọng tâm

     TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết là giảng viên đã trực tiếp tham giảng dạy chuyên đề này tại nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn nên đã chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp triển khai bài giảng chuyên đề số 3 thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc và cung cấp những nội dung kiến thức cập nhật mới so với tài liệu trước.

     Với sự điều hành của TS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa QLNN về CTDT, tại buổi Seminar các giảng viên đã có nhiều ý kiến trao đổi, trong đó tập trung vào thảo luận nội dung chuyên đề và thống nhất được những nội dung cần điều chỉnh trong tài liệu, nội dung cần cập nhật để cung cấp cho người học, phương pháp tiếp cận khi triển khai kiến thức của chuyên đề phù hợp với hai đối tượng.

     Kết luận tại buổi Seminar, TS. Trần Đăng Khởi trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo HVDT và các giảng viên, viên chức tham dự đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Khoa tổ chức Seminar đạt hiệu quả. Theo kế hoạch, quý IV năm 2023 HVDT sẽ tổ chức biên soạn, cập nhật nội dung các chuyên đề. Trong thời gian bộ tài liệu chính thức ban hành, việc giảng dạy tiếp tục thực hiện; để nâng cao chất lượng giảng dạy bồi dưỡng, giảng viên phải chủ động tích lũy kinh nghiệm, tự biên soạn, sắp xếp và cập nhật thông tin mới trong hệ thống chính sách cũng như điều chỉnh các tiếp cận trong giảng dạy, đảm bảo tính lý luận và phù hợp thực tiễn của một chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, đáp ứng nhu cầu của người học.

                                                                                                      Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068