Nghiệm thu Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số

03/12/2020

     Ngày 02/12/2020, tại Học viện Dân tộc đã tổ chức buổi nghiệm thu Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số. PGS.TS Bế Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện là Tổ trưởng tổ biên soạn Chương trình. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu; đại diện cơ quan chủ trì cùng các thành viên trong Tổ soạn thảo. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

     Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số là xây dựng đội ngũ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ và tinh thần yêu nghề; nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề Công tác xã hội; có khả năng nghiên cứu, phát hiện giúp cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết những vấn đề xã hội. Cử nhân ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số có năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội trong các lĩnh vực an sinh xã hội, sức khỏe và giáo dục; có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến nghề công tác xã hội.

     Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng tham dự đã cùng thảo luận, góp ý xây dựng cho chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số của Học viện Dân tộc. Các chuyên gia cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quá trình công tác và góp ý dưới nhiều góc độ khác nhau.

     Phát biểu kết luận PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà  ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Đồng chí yêu cầu Tổ biên soạn tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện thêm chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số và đảm bảo các tiêu chí như thiết kế, bố trí các nội dung được lựa chọn, liên quan tới nhiều ngành đào tạo và lưu ý cấu trúc khung chương trình theo quy định khác với cấu trúc đào tạo , biên soạn theo hướng giảm số giờ lý thuyết, dành nhiều thời gian cho sinh viên tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, thực hành…

     Kết quả phiên họp, Hội đồng nhất trí thông qua Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội vùng dân tộc thiểu số” và đề nghị Tổ biên soạn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068