Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2023 và xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý I/2024 của Học viện Dân tộc

01/02/2024

     Sáng 31/01/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp  xét nâng bậc lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2023 và xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý I/2024 của Học viện Dân tộc cho một số viên chức, người lao động trong Học viện. Tham dự  cuộc họp có các Phó Giám đốc Học viện và toàn thể viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp GS.TS. Trần Trung đã thông qua các quy định về xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là nhiệm vụ cần triển khai kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, nhằm khích lệ công chức, viên chức và người lao động cống hiến trong công tác chuyên môn. Đồng thời nhấn mạnh việc rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin về công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để xét nâng lương, hưởng phụ cấp, bổ nhiệm, thăng hạng và chuyển ngạch.

      Theo báo cáo của ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tại cuộc họp, đơn vị chức năng đã rà soát các hồ sơ và đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo tường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động, trong quý I năm 2024, Học viện Dân tộc có 05 trường hợp trong diện xét nâng bậc lương thường xuyên và 01 trường hợp trong diện xét nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị và các cá nhân trong Học viện, danh sách viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên và  viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên đã được 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí thông qua.      

     Cũng tại cuộc họp, Bà Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đã thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan căn cứ theo Quyết định số 47/QĐ-UBDT ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Theo rà soát của Phòng Tổ chức đợt này, Học viện Dân tộc có 05 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2023. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị và cá nhân trong Học viện, danh sách các viên chức, người lao động (có bổ sung) đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đã được 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí thông qua.  

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung đã thống nhất thông qua danh sách các viên chức, người lao động của Học viện đủ tiêu chuẩn để đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý I năm 2024 và danh sách các viên chức, người lao động của Học viện đủ tiêu chuẩn để đề nghị nâng lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2023 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; giao Phòng Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068