Họp xét nâng bậc lương thường xuyên quý III năm 2022

20/07/2022

     Chiều 20/07/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS Trần Trung – Giám đốc Học viện, đã chủ trì cuộc họp xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III năm 2022 cho một số viên chức, người lao động trong Học viện. Tham dự có toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

GS.TS Trần Trung – Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp

     Theo báo cáo của TS.Đậu Thế Tụng – Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tại cuộc họp, trong quý III năm 2022, Học viện Dân tộc có 02 trường hợp trong diện xét nâng bậc lương thường xuyên và 03 trường hợp trong diện xét nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị và cá nhân trong Học viện, danh sách 02 viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên và 03 viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đã được 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí thông qua.  

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung đã thống nhất thông qua danh sách 02 viên chức, người lao động của Học viện đủ tiêu chuẩn để đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và 03 trường hợp đủ điều kiện nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý III năm 2022; giao Phòng Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, trình Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068