Họp xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2022

19/10/2022

     Chiều 19/10/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS Trần Trung – Giám đốc Học viện, đã chủ trì cuộc họp xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2022 cho một số viên chức, người lao động trong Học viện. Tham dự có toàn thể viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp

     Theo báo cáo của TS. Đậu Thế Tụng – Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tại cuộc họp, rà soát các hồ sơ và đối chiếu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo tường xuyên đối với công chức, viên chức và người lao động cho thấy, trong quý IV năm 2022, Học viện Dân tộc có 03 trường hợp trong diện xét nâng bậc lương thường xuyên (02 trường hợp nâng lương 3 năm/lần, 01 trường hợp nâng phụ cấp thâm niên vượt khung hằng năm) và 06 trường hợp trong diện xét nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên. Sau khi thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị và cá nhân trong Học viện, danh sách 02 viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên (01 trường hợp thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc) và 06 viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo thường xuyên đã được 100% cán bộ, viên chức, người lao động nhất trí thông qua.  

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung đã thống nhất thông qua danh sách 02 viên chức, người lao động của Học viện đủ tiêu chuẩn để đề nghị nâng bậc lương thường xuyên và 06 trường hợp đủ điều kiện nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2022; giao Phòng Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, trình Ủy ban Dân tộc xem xét, phê duyệt.

Nguyệt Thu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068