Họp xây dựng Đề án vị trí việc làm và triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại giao ban tuần 03 năm 2024

25/01/2024

     Sáng 25/01/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT họp xây dựng Đề án vị trí việc làm và triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (UBDT) tại giao ban tuần 03 năm 2024. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự có Phó Giám đốc HVDT, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và chuyên viên chuyên quản Phòng Tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh cuộc họp

     Theo chức năng, nhiệm vụ, Phòng Tổ chức cán bộ (đơn vị chủ trì) báo cáo việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm: Căn cứ văn bản hướng dẫn của bộ, ngành liên quan và Vụ Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức cán bộ đã hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ từ các đơn vị để dự thảo nội dung Đề án vị trí việc làm của HVDT. Theo đó, thành viên dự họp thảo luận một số nội dung còn vướng mắc và thống nhất giải pháp trong triển khai thực hiện, chủ yếu tập trung rà soát căn cứ xây dựng Đề án, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc. Đồng thời, Ban Giám đốc HVDT triển khai Thông báo số 119/TB-UBDT ngày 23/01/2024 của UBDT về Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBDT tuần 03 năm 2024 và nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tới Lãnh đạo các đơn vị trong HVDT.

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung giao các đơn vị căn cứ văn bản liên quan để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đề án vị trí việc làm, gửi Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, tổng hợp, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ, tham mưu với Ban Giám đốc HVDT nội dung trình Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định và thực hiện thủ tục tiếp theo. Về thực hiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng nội dung tham mưu với Ban Giám đốc HVDT, đảm bảo đúng quy trình, thời hạn đề ra. 

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068