Họp về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2025

09/05/2024

     Nhằm phục vụ việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST), dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2025 của Ủy ban Dân tộc; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp của Học viện Dân tộc (HVDT). Ngày 9/5/2024, tại trụ sở HVDT, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức họp về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2025. Chủ trì cuộc họp, GS. TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; dự họp có các Phó Giám đốc HVDT, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Khoa chuyên môn.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, GS. TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị thảo luận nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KHCN& ĐMST năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024: Kết quả nổi bật của hoạt động KHCNĐMST thông qua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; kết quả và tình hình thực hiện cơ chế, chính sách quản lý KHCN&ĐMST; kết quả triển khai cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; kết quả thực hiện dự toán ngân sách hoạt động KHCN&ĐMST năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện đến hết tháng 12 năm 2024; khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. Đối với xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách sự nghiệp KH&CN năm 2025: Tập trung thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; cấp cơ sở theo quy định thuộc thẩm quyền.

     Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị đã thảo luận và đề xuất nội dung thực hiện, tập trung báo cáo theo chức năng của HVDT gồm thực hiện đề tài cấp Bộ, tổ chức Khoa học trực thuộc và ngân sách đã thực hiện 6 tháng đầu năm. Về xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ cần xác định hoạt động KH&CN gồm đề tài, hội thảo, tọa đàm, xuất bản phẩm và nhiệm vụ hành chính; xác định cấp độ xây dựng kế hoạch, dự toán; lộ trình, phương pháp triển khai, phân công nhiệm vụ...

     Kết luận cuộc họp, GS. TS. Trần Trung giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Hội đồng Khoa học của Ủy ban Dân tộc, là đầu mối, hướng dẫn các đơn vị đề xuất nội dung; Viện Chiến lược và Chính sách Dân tộc nhiệm vụ đề tài cấp Bộ; các Khoa nhiệm vụ đề tài cấp cơ sở; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nhiệm vụ liên quan đến Hội thảo; Trung tâm Thông tin - Thư viện phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thực hiện xây dựng sổ tay về danh mục KH&CN; Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổng hợp, kiểm soát việc xây dựng kế hoạch, dự toán đúng quy định. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động đề xuất nội dung và phối hợp triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068