Họp về xây dựng chiến lược, chính sách và hoạt động khoa học, công nghệ năm 2024

20/02/2024

     Sáng 20/02/2024, tại tầng 3 nhà A, Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc đã chủ trì cuộc họp về xây dựng chiến lược, chính sách và hoạt động khoa học, công nghệ năm 2024. Tham dự họp có các Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, TS. Phạm Xuân Hoàng; lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Viện Chiến lược và chính sách dân tộc, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Văn phòng Học viện, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Trung tâm Thông tin - Thư viện

Toàn cảnh cuộc họp

     Sau khi nghe trình bày của lãnh đạo các đơn vị liên quan về tình hình xây dựng chiến lược, chính sách và hoạt động khoa học công nghệ trong thời gian qua, những thành quả đã đạt được cũng như những vướng mắc, bất cập còn tồn tại về hoạt động khoa học công nghệ. GS. TS đã có một số chỉ đạo quan trọng như sau: (1) Về công tác xây dựng chiến lược và chính sách năm 2024: Giao Phó Giám đốc Nguyễn Viết Hưng giúp Giám đốc trong tham vấn các nội dung xây dựng chiến lược, chính sách phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Giao Phó Giám đốc Phạm Xuân Hoàng giúp Giám đốc trong tham vấn các nội dung xây dựng chiến lược, chính sách phát triển vùng Bắc trung bộ, vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; Giao Phó Giám đốc Lê Thị Bích Thủy giúp Giám đốc trong tham vấn các nội dung xây dựng chiến lược, chính sách phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam bộ; Giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc là đầu mối tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện xây dựng 02 đề án lớn và triển khai thực hiện chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030 theo kế hoạch. (2) Về hoạt động khoa học, công nghệ năm 2024: Giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối tham mưu thực hiện Tổ chức phiên họp của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc, Quản lý kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc cho các đề tài cấp Bộ, cấp Quốc gia theo phân công của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc từ năm 2024; Giao các Phó Giám đốc chỉ đạo các đơn vị được phân công phụ trách xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025 theo Công văn số 186/UBDT-TH ngày 01/02/2024 của Ủy ban Dân tộc…

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung nhấn mạnh 04 công việc trọng tâm: Chuẩn bị danh mục các đề tài thuộc Công tác dân tộc; Đề xuất phương án xây dựng Chương trình đề tài cấp Bộ; Tham mưu xây dựng chương trình Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Kế hoạch tổ chức 01 Hội thảo quốc gia năm 2025. Giám đốc HV yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng nội dung, đảm bảo các công việc hoàn thành đúng thời gian quy định./.

Trần Công Hiếu

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068