Họp về tiến độ xây dựng các Đề án, Thông tư năm 2024 của Học viện Dân tộc

15/05/2024

      Ngày 14/5/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT), Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức họp rà soát tiến độ xây dựng các Dự án, Đề án, Nghị định, Thông tư năm 2024 do Học viện Dân tộc chủ trì.  GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch Hội đồng Học viện; các Phó Giám đốc HVDT và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện Chiến lược và chính sách dân tộc; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc  tế …

Toàn cảnh cuộc họp

      Phát biểu tại cuộc họp, GS. TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị đầu mối báo cáo tình hình triển khai và thống nhất tiến độ thực hiện một số Đề án, dự án, Thông tư, Nghị định giao Học viện Dân tộc phụ trách như: Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia”; Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”; Nghị Định về Thu hút nhân tài người dân tộc thiểu số, Thông tư về Quản lý khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc; các nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719…

     Sau khi nghe trao đổi, thảo luận của các đơn vị, kết luận tại cuộc họp GS.TS Trần Trung nhấn mạnh: Đề nghị các Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị đầu mối bám sát kế hoạch thực hiện xây dựng các của Đề án, dự án, Thông tư, Nghị định đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý, đóng góp của các đơn vị để chỉnh sửa dự thảo đề cương, trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt theo đúng kế hoạch.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068