Họp triển khai công tác bồi dưỡng và khung kế hoạch, khái toán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

21/02/2024

     Sáng 21/02/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT họp triển khai công tác bồi dưỡng và khung kế hoạch, khái toán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự có Phó Giám đốc HVDT, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ và 3 Khoa chuyên môn.

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, GS.TS. Trần Trung cho rằng: Công tác bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của HVDT; để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao, HVDT cần rà soát nhiệm vụ năm 2023, khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2024.

     Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc (đơn vị đầu mối) đã báo cáo rà soát nhiệm vụ năm 2023, trong đó có việc cấp phát chứng chỉ, chứng nhận, phát hành tài liệu giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng và thực hiện công tác tài chính theo quy định; năm 2024, sẽ tập trung thực hiện Chương trình bồi dưỡng công tác dân tộc, các nội dung theo Kế hoạch, dự toán và khung Kế hoạch, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024…Theo đó, thành viên dự họp đã thảo luận, đề xuất nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn và công tác phối hợp với địa phương để tổ chức lớp.

    Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung giao PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc HVDT chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện công tác bồi dưỡng; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tiếp tục là đơn vị đầu mối trong triển khai nhiệm vụ; các đơn vị liên quan, chủ động thực hiện công tác chuyên môn, phối hợp với đơn vị đầu mối tham mưu với Ban Giám đốc HVDT quản lý, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả, đúng tiến độ.

Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068