Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

25/05/2022

     Sáng 25/5/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan chủ trì cùng cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Toàn cảnh buổi họp

     Năm 2022, Học viện Dân tộc triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí là “Nghiên cứu lễ hội truyền thống dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện Dân tộc (nghiên cứu trường hợp lễ hội Khíu pếnh on của dân tộc Sán Dìu tỉnh Quảng Ninh). Đề tài do TS. Trần Quốc Hùng, Phòng Tổ chức cán bộ, Học viện Dân tộc đăng ký chủ nhiệm. Qua xem xét hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022, Hội đồng đã đánh giá, thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, khái quát được tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ tính cấp thiết của đề tài. Nội dung nghiên cứu bám sát với mục tiêu và yêu cầu, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra. Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

      Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, GS.TS Trần Trung, Chủ tịch Hội đồng kết luận:  Đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn, có tính khả thi cao, nghiên cứu vấn đề có tính cấp thiết trong việc phát triển Học viện Dân tộc trong thời gian tới. Chủ tịch hội đồng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh đề tài của cá nhân đăng ký chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài chỉnh sửa các lỗi văn bản, mục tiêu chung đề tài, cô đọng phần tổng quan theo hướng tập trung cho khu vực nghiên cứu, làm rõ các phương pháp nghiên cứu theo từng nội dung nghiên cứu theo như các ý kiến đóng góp của Hội đồng... đồng thời đề nghị Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đề tài được triển khai theo đúng kế hoạch.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068