Họp Hội đồng thẩm định sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng  tại Học viện Dân tộc

25/07/2022

     Sáng 25/7/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), 02 Hội đồng thẩm định sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Dân tộc đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Hữu Bình – Chủ tịch Hội đồng 1 và TS. Lê Tuấn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng 2. Tham dự cuộc họp còn có các phản biện, ủy viên và thư ký Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng 01

     Thư ký Hội đồng đã thông qua Quyết định 141/QĐ-HVDT ngày 20/7/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định sách phục vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Dân tộc. Trong phiên họp thứ nhất, Hội đồng số 01 đã thảo luận, thẩm định 06 cuốn sách: “Văn hoá dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) do Trần Quốc Hùng chủ biên (2017); “Di sản văn hóa và di sản văn hóa các dân tộc ở vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay” (NXB Lý luận Chính trị) do Phí Hùng Cường và Dương Quỳnh Phương đồng chủ biên (2018); “Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam” (NXB Văn hóa Dân tộc) do Trần Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thuận đồng chủ biên (2020); “Văn hóa Dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh” (NXB Văn hóa Dân tộc) do Trần Quốc Hùng và Tô Đình Hiệu đồng chủ biên (2020); “Vai trò của luật tục người Dao, người Sán Chỉ ở Quảng Ninh, trong quản lý và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững” (NXB Văn hóa Dân tộc) do Ân Thị Thìn chủ biên (2021); “Quản lý văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững” (NXB Đại học quốc gia Hà Nội) do Trần Trung, Giang Khắc Bình, Vì Thị Lan Phương chủ biên (2022).

     Phiên họp tiếp theo, Hội đồng 02 đã thảo luận, thẩm định 06 cuốn sách: “Sinh kế của người dân tộc thiểu số tái định cư thuộc các công trình thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Plei Krong, tỉnh Kon Tum” (NXB Lý luận chính trị) do Nguyễn Văn Dũng chủ biên (2016); “Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập ở Việt Nam” (NXB Lao động) do Đậu Thế Tụng chủ biên (2017); “Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam” (NXB Khoa học Xã hội) do Trịnh Quang Cảnh, Trần Văn Thắng, Nguyễn Minh Phú, Phan Văn Cương chủ biên (2019); “Cơ sở lý luận xây dựng chương trình Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030” (NXB Lý luận chính trị) do Nguyễn Văn Dũng chủ biên (2020); “Công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay” (NXB Đại học Thái Nguyên) do Phí Hùng Cường - Chủ biên (2022); “Phân tích Chủ nghĩa duy vật biện chứng theo chuyên đề” (NXB Khoa học và kỹ thuật) do Dương Quốc Quân, Nguyễn Thùy Linh - Đồng chủ biên (2022).

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng 02 

     Hội đồng đã thảo luận, đánh giá từng cuốn sách trên quan điểm nội dung sách phải phù hợp với người học, đặc biệt đối với sinh viên người dân tộc thiểu số, bên cạnh đó cần bổ sung kiến thức về văn hóa các dân tộc thiểu số khác.

     Hai Hội đồng thống nhất ý kiến, những cuốn sách trong danh mục có nội dung phù hợp để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Dân tộc, giao thư ký Hội đồng tổng hợp hồ sơ, hoàn thiện văn bản trình Giám đốc Học viện Dân tộc phê duyệt danh mục sách làm tài liệu tham khảo.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068