Họp Hội đồng thẩm định chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

12/10/2021

     Ngày 11/10/2021, Hội đồng thẩm định chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến. Chủ trì cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT), Chủ tịch Hội đồng; tham dự cuộc họp có thành viên Hội đồng; thành viên Ban biên soạn; Tổ chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chuyên đề biên soạn tài liệu của HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Việc rà soát, góp ý, chỉnh sửa, bổ sung nội dung tài liệu phục vụ bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 là cần thiết. Căn cứ nội dung báo cáo tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tập trung đánh giá kết quả đạt được, đồng thời góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện tập bài giảng.

     TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc công bố Quyết định thành lập Hội đồng và báo cáo tóm tắt những nội dung về đối tượng; mục tiêu; quá trình thành lập Ban, Tổ cập nhật tài liệu bồi dưỡng và tổ chức cập nhật tài liệu.

     Các phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá, thảo luận, góp ý tập trung vào những nội dung: Tài liệu được chuẩn bị công phu, tác giả dày công biên soạn, phù hợp với đối tượng; bố cục hợp lý, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, tuy nhiên phải được chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp. Trong các khái niệm về dân tộc, còn có khái niệm chưa rõ, cân nhắc việc nêu và đánh giá các vấn đề; nghiên cứu hệ thống văn bản hiện hành có liên quan để cập nhật thông tin mới vào tài liệu; nên viết theo hướng khái quát, tổng hợp, tránh trùng lặp…Thành viên Ban biên soạn và Tổ chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chuyên đề đã giải trình làm rõ một số nội dung thảo luận tại cuộc họp; Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá tài liệu theo quy định.

     TS. Hoàng Xuân Lương, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, Chủ tịch Hội đồng trân trọng cảm ơn thành viên Hội đồng; thành viên Ban biên soạn; Tổ chỉnh sửa, bổ sung, cập nhập chuyên đề đã có tinh thần trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, góp ý làm rõ một số nội dung đặt ra; công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá, có 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua. Ban biên soạn và Tổ chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật chuyên đề tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành, để bộ tài liệu sớm được đưa vào sử dụng phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đối với nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                      Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068