Họp Hội đồng Học viện Dân tộc phiên thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025

26/06/2024

     Chiều ngày 25/6/2024, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Học viện Dân tộc (HVDT) phiên thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham dự, chỉ đạo cuộc họp; cùng các thành viên của Hội đồng HVDT và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Học viện.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng

     Mở đầu cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch Hội đồng HVDT thông qua chương trình, nội dung phiên họp. Hội đồng đã nghe báo cáo của đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2025, giai đoạn 2025-2027; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng báo cáo Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo báo cáo về chủ trương mở các mã ngành đào tạo năm 2024 của HVDT. Các thành viên trong Hội đồng cũng đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp vào các báo cáo và cơ bản nhất trí thông qua.

     Sau khi nghe các báo cáo cũng như nhưng ý kiến phát biểu của Hội đồng, đồng chí Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cơ bản đồng ý với các nội dung đã trình. Tuy nhiên, yêu cầu HVDT cần nghiên cứu kỹ các văn bản; tiếp thu các ý kiến đóng góp; yêu cầu chấn chỉnh về các hoạt động chuyên môn, cần thống nhất và phối hơp giữa các đơn vị; xây dựng các danh mục, đề xuất các nhiệm vụ cần phải có đầy đủ cơ sở pháp lý…

     Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Hội đồng HVDT cần ưu tiên, chú trọng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Thể chế hóa, cụ thể hóa các điều khoản của Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng HVDT. (2) Về chuyên môn, cần cụ thể hóa chiến lược theo kế hoạch đã được ban hành, xác định rõ nhiệm vụ từng năm để thực hiện. (3) Kiện toàn bộ máy HVDT có trình độ, chuyên môn cao; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa Hội đồng HVDT với Ban Giám đốc, Hội đồng với tập thể Đảng ủy; đây là sứ mệnh, tôn chỉ, mục đích để xây dựng thương hiệu của Học viện; từng bước cơ cấu lại đội ngũ cho phù hợp, tăng đội ngũ nghiên cứu, giảm đội ngũ phục vụ. (4) Chế độ chính sách: tập trung nghiên cứu, đề xuất các chuyên đề nghiên cứu, cơ sở dữ liệu, các công trình khoa học về chính sách phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. (5) Về chức năng, Hội đồng HVDT phải giúp xây dựng Học viện trên cơ sở chiến lược công tác dân tộc đã được Chính phủ phê duyệt; giúp Học viện cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực đang quản lý.

     Thay mặt Hội đồng HVDT, PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch Hội đồng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà; xin hứa sẽ tiếp thu và thực hiện trong thời gian tới. Cuối cùng, Hội đồng cũng đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua 03 báo cáo trình Hội đồng./

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068