Họp Hội đồng cơ sở Đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức,  viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 (Theo Căn cứ QĐ 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021)

29/11/2023

     Thực hiện Quyết định 446/QĐ-HVDT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Dân tộc về việc thành lập Hội đồng cơ sở Đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức,  viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4. Ngày 28/11/2023, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp Hội đồng dưới sự chủ trì của TS. Phan Văn Hùng, Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng là các chuyên gia; các nhà khoa học đến từ các bộ, ngành và các địa phương; Ban Giám đốc Học viện Dân tộc và thành viên Ban biên soạn, Tổ biên soạn các chuyên đề cùng viên chức theo dõi và thực hiện nhiệm vụ biên soạn.

Toàn cảnh buổi họp

     Sau khi thông qua Quyết định thành lập Hội đồng, PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đã báo cáo tóm tắt quá trình biên soạn đề cương 17 chuyên đề tham khảo thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức,  viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4.

     Sau khi các thành viên Hội đồng tiến hành thảo luận, TS. Phan Văn Hùng, Nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng chuẩn bị của Ban biên soạn. Tuy nhiên Ban biên soạn cần phải lưu ý một số điểm như sau: Thư ký tổng hợp các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các chuyên gia về những ý kiến đóng góp và phản hồi lại một số ý kiến trong hội đồng cũng như đề nghị tiếp thu để điều chỉnh cho phù hợp. Hội đồng kiến nghị phải bổ sung tổng chủ biên thống nhất tổng thể; cần phải thống nhất kết cấu thành 3 phần; Các tiểu mục trong từng chuyên đề phải gọn, rõ những tài liệu cần thiết; Tài liệu phải mang tính cập nhật, bỏ đi tài liệu không cần thiết; dung lượng nên khoảng 25 trang, rõ ràng và gắn với thực tiễn, đúng với vai trò là tài liệu tham khảo; một số chuyên đề phải rà soát mục tiêu, các nội dung nếu quá dài cần cắt bớt cho phù hợp…

TS. Phan Văn Hùng – Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

     Tại cuộc họp, Hội đồng đã bỏ phiếu, kết quả 7/7 thành viên Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung của chuyên đề tham khảo. Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban biên soạn các chuyên đề tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp và hoàn thiện để trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt, ban hành các chuyên đề tham khảo theo đúng quy định./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068