Họp Góp ý danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2025 và Kế hoạch tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 của Ủy ban Dân tộc

16/04/2024

     Chiều ngày 25/3/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã tổ chức Họp Góp ý danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2025 và Kế hoạch tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH-CN) 18/5 của Ủy ban Dân tộc, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện, 03 Phó Giám đốc cùng lãnh đạo, chuyên viên chuyên quản của các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

      Về Kế hoạch tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 của Ủy ban Dân tộc, GS.TS. Trần Trung nhất trí với đề xuất tổ chức Hội thảo, tập trung vào 03 hoạt động lớn, bao gồm Thẩm định, cho ý kiến về danh mục các đề tài KH-CN cấp Bộ, cấp Quốc gia hàng năm; Các đề án chính sách trong tiến trình phải thông qua Hội đồng thẩm định; Tư vấn và thẩm định các đề án, chính sách trong Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Đối với Học viện Dân tộc, để kỷ niệm ngày KH-CN Việt Nam, giao Văn phòng tham mưu, treo băng rôn; giao Trung tâm Thông tin – Thư viện đăng trên cổng thông tin điện tử của Học viện; giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế điều chỉnh theo kế hoạch mới.

     Về Góp ý danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2025, giao Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế làm công văn phúc đáp vụ Tổng hợp, sau khi tiếp thu các ý kiến với nội dung: các đề tài khoa học cấp Bộ cần tập trung xác định các đề tài quản lý nhà nước về công tác dân tộc, ưu tiên lựa chọn các danh mục trong 81 đề tài quản lý nhà nước phục vụ trực tiếp cho Ủy ban Dân tộc. Đối với danh mục 07 đề tài do Vụ Tổng hợp rà soát, lựa chọn: Nhất trí sử dụng đề tài số 1, đề nghị giao trực tiếp Học viện Dân tộc là chủ trì thực hiện; Đề nghị điều chỉnh về tên và định hướng mục tiêu của các đề tài số 2, số 5, số 6, số 7; Không thực hiện đề tài số 3, số 4 vì đây là các đề tài phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không khả thi đối với Ủy ban Dân tộc.

     Kết thúc cuộc họp, Giám đốc Học viện giao phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tổng hợp, triển khai thực hiện theo đúng quy trình./.

Công Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068