Họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động Học viện Dân tộc Quý I năm 2020

31/05/2020

     Ngày 28/05/2020, tại Hà nội, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức  họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc Quý I năm 2020. Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp còn có  đồng chí Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Toàn cảnh buổi họp

     Thay mặt Ban Giám đốc TS.Đậu Thế Tụng, Quyền Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại Qúy I năm 2020 của các đơn vị. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, xem xét đánh giá kết quả của các cá nhân trong toàn Học viện và nhất trí với kết quả tổng hợp của Phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo.

     Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quý I vừa qua đồng thời thống nhất thông qua kết quả đánh giá quý I của các cá nhân tuy nhiên cần để lại một vài cá nhân  chưa đánh giá do cần rà soát, xem xét kết quả  đánh giá của đơn vị. Giám đốc cũng nhấn mạnh trong thời gian tới yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành kịp tiến độ công việc mà kế hoạch đã đặt ra.