Họp công tác biên soạn giáo trình đại học năm 2021

29/07/2021

     Sáng ngày 29/7/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp trực tuyến về công tác biên soạn giáo trình đại học năm 2021. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Khoa Cơ bản; Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; Phòng Đào tạo; Trung tâm Thông tin - Thư viện.

     Tại cuộc họp, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT đề nghị Phòng Đào tạo đơn vị chủ trì nhiệm vụ, thư ký hội đồng, trình bày ý kiến của hội đồng. Các hành viên tham dự đã thảo luận tập trung vào vấn đề: Hiện nay không có quy định về số lượng chuẩn đầu ra, tuy nhiên tổ soạn thảo cần xem xét, tham mưu cho phù hợp; về kiến thức cơ sở ngành, nên nhập một số tiến chỉ vào nội dung chương trình, đối chiếu khung năng lực trình độ quốc gia; các khoa chuyên môn rà soát và thống nhất tên môn học.

     Về giáo trình năm học 2021 thực hiện theo phương án: Chọn giáo trình của cơ sở giáo dục đào tạo biên soạn; khuyến khích giảng viên tham gia biên soạn giáo trình, nội dung biên soạn tập trung vào lý thuyết, nguyên lý, quy định, kỹ năng…phù hợp với đối tượng nhận thức là sinh viên. Căn cứ kế hoạch và dự toán được duyệt để thành lập hội đồng, ban biên soạn, tổ viết đề cương và tổ viết tài liệu. Lựa chọn, xếp thứ tự ưu tiên môn học để biên soạn giáo trình, ưu tiên liên thông biên soạn giáo trình bồi dưỡng và giáo trình đại học…

     Kết luận cuộc họp, GS. TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến của các thành viên tham dự, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân tiếp thu ý kiến tại cuộc họp. Lưu ý đối với nhiệm vụ tham mưu quy trình tuyển chọn giáo trình ngoài HVDT để đưa vào sử dụng; Phòng Đào tạo và các Khoa căn cứ môn học được giao quản lý để khuyến khích giảng viên đăng ký tham gia biên soạn giáo trình.

     Khoa Cơ bản phối hợp với các Khoa lập biên bản đề xuất phân công chuyên môn gửi Phòng Đào tạo hoàn thiện văn bản trình Giám đốc HVDT ra Quyết định. Các Khoa căn cứ môn học được giao để lên phương án báo cáo Giám đốc HVDT về phân công giảng viên; đề xuất thứ tự ưu tiên biên soạn giáo trình năm 2021; đề xuất ban biên soạn, tổ biên soạn, Phòng Đào tạo tham mưu thành lập hội đồng biên soạn, căn cứ các quy định để hoàn thiện văn bản đúng quy trình; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và Trung tâm Thông tin - Thư viện phối với các đơn vị để triên khai nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                   Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068