Họp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Dân tộc

24/01/2023

     Chiều 23/1/2024, tại Hội trường tầng 3, nhà A, Học viện Dân tộc, đã diễn ra cuộc họp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện về thanh quyết toán ngân sách năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. GS.TS.Trần Trung, Giám đốc Học viện, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài vụ, lãnh đạo và phụ trách kế toán của 03 đơn vị sự nghiệp trực nghiệp.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đã báo cáo các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, những hạn chế, khó khăn, bất cập còn vướng mắc. Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Kế hoạch – Tài vụ đã báo cáo rà soát về thanh quyết toán ngân sách năm 2023.

     Sau khi nghe báo cáo, GS.TS.Trần Trung, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: các đơn vị sự nghiệp phải hoàn thành thanh quyết toán đúng thời gian quy định; các nhiệm vụ chưa hoàn thành phải được giải trình cụ thể để Phòng Kế hoạch – Tài vụ rà soát, thống kê, báo cáo giám đốc trong thời gian sớm nhất.

      Về triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, GS.TS.Trần Trung yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp cần quan tâm sát sao, nghiêm túc chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, cụ thể: (1) Đối với Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc: Tập trung tham mưu 02 đề án lớn là Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thực hành và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp” và Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia”.… (2) Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc: Xây dựng kế hoạch, dự toán tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2024; Rà soát lại các Quyết định 120, Quyết định 1719, Đề án 02; Rà soát phân công nhiệm vụ, các thủ tục bàn giao, phân công thực hiện… (3) Trung tâm Thông tin – Thư viện: Báo cáo đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án về Chuyển đổi số…; Xin cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068